Tuyên truyền pháp  luật về an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường, năm học 2020 - 2021

Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường, năm học 2020 - 2021

Tuyên truyền pháp  luật về an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường, năm học 2020 - 2021

Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-PGDĐT ngày 29/7/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tiên về việc tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông (ATGT) trong trường học giai đoạn 2019-2021;

Căn cứ Kế hoạch số 46/KH-PGDĐT, ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện công tác tổ chức tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông, Phòng chống ma túy trong trường học năm học 2019 –2020.

Trường Tiểu học Đông Hồ xây dựng Kế hoạch số 27/KHPH-CATP-THĐH ngày 25 tháng 01 năm 2021 phối hợp Công An thành phố Hà Tiên tổ chức triển khai, tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông, Phòng chống ma túy và bạo lực học đường năm học 2020 – 2021, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 01 tháng 02 năm 2021.

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục các quy định về an toàn giao thông; nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong học sinh.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức và kỹ năng về phòng, chống bạo lực học đường; giúp học sinh hiểu biết về tác hại từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh trong công tác đấu tranh phòng, không để xảy ra bạo lực học đường  trong trường học.

Sau đây là một số hình ảnh minh họa:

 

 

 

 

 

 

 

Người viết : Bạch Thị Diễm My, giáo viên trường Tiểu học Đông Hồ


Danh mục:

Bài tin liên quan
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 128
Tháng 03 : 1.895

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG HỒ

Địa chỉ: Số 08 Mạc Công Du - Khu Phố III - Phường Đông Hồ - Thành phố Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 02973852132

Email: c1donghoht.kiengiang@moet.edu.vn