Hội nghị CB-CC-VC Năm học 2019-2020

Hội nghị CB-CC-VC Năm học 2019-2020

     Thực hiện công văn số 98/LĐLĐ về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức, viên chức năm học 2019 - 2020.     Được sự chỉ đạo của Chi bộ Đảng, sự quan tâm, phối hợp của Ban ...

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG HỒ

Địa chỉ: Số 08 Mạc Công Du - Khu Phố III - Phường Đông Hồ - Thành phố Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 02973852132

Email: c1donghoht.kiengiang@moet.edu.vn