• Bài giảng lớp 2 - Tuần 10
  • Tuần 1- Tiếng Việt lớp 2 - Bài 1. Cuộc sống quanh em - Tiết 1, 2

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG HỒ

Địa chỉ: Số 08 Mạc Công Du - Khu Phố III - Phường Đông Hồ - Thành phố Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 02973852132

Email: c1donghoht.kiengiang@moet.edu.vn