Ngày ban hành:
13/09/2021
Ngày hiệu lực:
13/09/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch lựa chõn sách giáo khoa lớp 2 theo chương trình giáo dục phổ thông mới

Ngày ban hành:
26/10/2020
Ngày hiệu lực:
26/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch dạy lồng ghép Quốc phòng và an ninh trong trường học năm 2020-2021

Ngày ban hành:
20/10/2020
Ngày hiệu lực:
20/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch dạy phụ đạo bồi dưỡng học sinh năm học 2020-2021

Ngày ban hành:
20/10/2020
Ngày hiệu lực:
20/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm học 2020-2021

Ngày ban hành:
22/10/2020
Ngày hiệu lực:
22/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch bồi dưỡng học sinh năng khiếu

Ngày ban hành:
24/11/2020
Ngày hiệu lực:
24/11/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/04/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo từng cấp độ dịch bệnh

Ngày ban hành:
05/01/2021
Ngày hiệu lực:
05/01/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/01/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/01/2021
Ngày hiệu lực:
18/01/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/01/2021
Ngày hiệu lực:
15/01/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/09/2019
Ngày hiệu lực:
20/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/09/2019
Ngày hiệu lực:
17/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/07/2019
Ngày hiệu lực:
15/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/09/2018
Ngày hiệu lực:
11/09/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/09/2018
Ngày hiệu lực:
24/09/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/09/2018
Ngày hiệu lực:
24/09/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nội dung đang cập nhật...

Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 83
Tháng 10 : 222

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG HỒ

Địa chỉ: Số 08 Mạc Công Du - Khu Phố III - Phường Đông Hồ - Thành phố Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 02973852132

Email: c1donghoht.kiengiang@moet.edu.vn