Quyết định về việc khen thưởng Ngày hội văn hóa mừng Đảng mừng xuân cấp trường năm học 2020- 2021

Ngày ban hành:
23/01/2021
Ngày hiệu lực:
23/01/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định về việc khen thưởng tập thể lớp thi "Lồng đèn đẹp" cấp trường năm học 2020-2021

Ngày ban hành:
29/09/2020
Ngày hiệu lực:
29/09/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định về việc khen thưởng học sinh xuất sắc tiêu biểu trong  năm học 2020-2021

Ngày ban hành:
25/05/2021
Ngày hiệu lực:
25/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định về việc khen thưởng học sinh đạt thành tích trong  năm học 2020-2021

Ngày ban hành:
14/05/2021
Ngày hiệu lực:
14/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định về việc khen thưởng tập thể lớp đạt thành tích trong các phong trào năm học 2020-2021

Ngày ban hành:
14/05/2021
Ngày hiệu lực:
14/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định 83/QĐ-THĐH về việc thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học

Ngày ban hành:
20/10/2020
Ngày hiệu lực:
20/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định 89/QĐ-THĐH về việc thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Ngày ban hành:
26/10/2020
Ngày hiệu lực:
26/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/09/2020
Ngày hiệu lực:
09/09/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định 54/QĐ-THĐH về việc thành lập tổ chuyên môn khối 2

Ngày ban hành:
09/09/2020
Ngày hiệu lực:
09/09/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định 55/QĐ-THĐH về việc thành lập tổ chuyên môn khối 3

Ngày ban hành:
09/09/2020
Ngày hiệu lực:
09/09/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định 56/QĐ-THĐH về việc thành lập tổ chuyên môn khối 4

Ngày ban hành:
09/09/2020
Ngày hiệu lực:
09/09/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định khen thưởng Violympic Toán (Tiếng Việt) trên Internet

Ngày ban hành:
22/01/2021
Ngày hiệu lực:
22/01/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định thi Violympic Toán (Tiếng Anh) trên Internet

Ngày ban hành:
22/01/2021
Ngày hiệu lực:
22/01/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định khen thưởng Hội thi mừng Đảng mừng Xuân

Ngày ban hành:
23/01/2021
Ngày hiệu lực:
23/01/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nội dung đang cập nhật...

Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 83
Tháng 10 : 222

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG HỒ

Địa chỉ: Số 08 Mạc Công Du - Khu Phố III - Phường Đông Hồ - Thành phố Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 02973852132

Email: c1donghoht.kiengiang@moet.edu.vn