Quyết định về việc khen thưởng Ngày hội văn hóa mừng Đảng mừng xuân cấp trường năm học 2020- 2021

Ngày ban hành:
23/01/2021
Ngày hiệu lực:
23/01/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định về việc khen thưởng tập thể lớp thi "Lồng đèn đẹp" cấp trường năm học 2020-2021

Ngày ban hành:
29/09/2020
Ngày hiệu lực:
29/09/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định về việc khen thưởng học sinh xuất sắc tiêu biểu trong  năm học 2020-2021

Ngày ban hành:
25/05/2021
Ngày hiệu lực:
25/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định về việc khen thưởng học sinh đạt thành tích trong  năm học 2020-2021

Ngày ban hành:
14/05/2021
Ngày hiệu lực:
14/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định về việc khen thưởng tập thể lớp đạt thành tích trong các phong trào năm học 2020-2021

Ngày ban hành:
14/05/2021
Ngày hiệu lực:
14/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/10/2020
Ngày hiệu lực:
17/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch tuyên truyền thi đua khen thưởng năm học 2020-2021

Ngày ban hành:
22/10/2020
Ngày hiệu lực:
22/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quy chế thi đua năm học 2020-2021

Ngày ban hành:
17/10/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Danh sách tổng hợp viên chức đến hạn nâng lương trong năm 2021.

Ngày ban hành:
01/01/2021
Ngày hiệu lực:
01/01/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Đăng kí thi đua của Trường và Thi đua cá nhân của Trường Tiểu học Đông Hồ

Ngày ban hành:
18/10/2020
Ngày hiệu lực:
18/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm học 2020-2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tiên

Ngày ban hành:
09/10/2020
Ngày hiệu lực:
09/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bản tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Ngày ban hành:
28/11/2020
Ngày hiệu lực:
28/11/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 12/11/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc tặng Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của UBND tỉnh

Ngày ban hành:
27/11/2020
Ngày hiệu lực:
27/11/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 2605/QĐ-UBND ngày 12/11/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào hi đua năm học 2019-2020

Ngày ban hành:
28/11/2020
Ngày hiệu lực:
28/11/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 2607/QĐ-UBND ngày 12/11/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc tặng Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh

Ngày ban hành:
27/11/2020
Ngày hiệu lực:
27/11/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Ngày ban hành:
01/12/2020
Ngày hiệu lực:
01/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Ngày ban hành:
01/12/2020
Ngày hiệu lực:
01/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định 11/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên giang Quy định Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang

Ngày ban hành:
01/12/2020
Ngày hiệu lực:
01/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Ngày ban hành:
01/12/2020
Ngày hiệu lực:
01/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định khen thưởng Violympic Toán (Tiếng Việt) trên Internet

Ngày ban hành:
22/01/2021
Ngày hiệu lực:
22/01/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định thi Violympic Toán (Tiếng Anh) trên Internet

Ngày ban hành:
22/01/2021
Ngày hiệu lực:
22/01/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định khen thưởng Hội thi mừng Đảng mừng Xuân

Ngày ban hành:
23/01/2021
Ngày hiệu lực:
23/01/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nội dung đang cập nhật...

Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 88
Tháng 10 : 227

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG HỒ

Địa chỉ: Số 08 Mạc Công Du - Khu Phố III - Phường Đông Hồ - Thành phố Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 02973852132

Email: c1donghoht.kiengiang@moet.edu.vn