Stt Số hiệu Tên văn bản Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tải về
1 Công văn về Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 01/01/1970
2 Công văn hỏa tốc 121/UBND-VHXH của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành 05/02/2020 v/v tăng cường phòng, chống dịch do chủng mới vi rút Corona gây ra. 01/01/1970
3 Công văn hỏa tốc 111/UBND-VHXH của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành 04/02/2020 v/v tăng cường phòng chống dịch do nCoV gây ra. 01/01/1970
4 Công văn hỏa tốc 105/UBND-VHXH của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 03/02/2020 v/v Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV. 01/01/1970
5 Công văn hỏa tốc số 102/UBND-VHXH của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 01/02/2020 v/v Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích. 01/01/1970
6 Văn bản hỏa tốc số 101/UBND-VHXH của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 31/01/2020 v/v Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. 01/01/1970
7 Công văn số 84/UBND-VP của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên ban hành ngày 18/3/2020 v/v tạm dừng đón khách du lịch và các hoạt động tập trung đông người để phòng, chống dịch Covid-19 01/01/1970
8 Thông báo số 26/UBND-VP của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên ban hành ngày 25/01/2020 v/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh do Corona gây ra. 01/01/1970
9 Quyết định số 07/QĐ-THĐH của Trường TH Đông Hồ ban hành ngày 05/02/2020 v/v Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Corona... 01/01/1970
10 Công văn 696/BGDĐT-GDTC ngày 04/3/2020 v/v Những việc cần làm để phòng, chống dịch bênh Covid-19 trong trường học. 01/01/1970
11 Công văn 1160/SYT-NVYD V/v Triển khai phòng, chống dịch bênh Covid-19 trong cơ sở giáo dục. 01/01/1970
12 Công văn 121/UBND-VP ngày 31/3/2020 của UBND thành phố Hà Tiên v/v Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 01/01/1970

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG HỒ

Địa chỉ: Số 08 Mạc Công Du - Khu Phố III - Phường Đông Hồ - Thành phố Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 02973852132

Email: c1donghoht.kiengiang@moet.edu.vn