Thông báo áp dụng các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo Quyết định số 1777/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ngày 18/7/2021

Ngày ban hành:
18/07/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định 1777 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc áp dụng các biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Tỉnh Kiên Giang

Ngày ban hành:
18/07/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống Covid-19

Ngày ban hành:
31/03/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống Covid-19

Ngày ban hành:
27/03/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nội dung đang cập nhật...

Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 87
Tháng 10 : 226

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG HỒ

Địa chỉ: Số 08 Mạc Công Du - Khu Phố III - Phường Đông Hồ - Thành phố Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 02973852132

Email: c1donghoht.kiengiang@moet.edu.vn