CÁC BẢN AUDIO SPOT VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

CÁC BẢN AUDIO SPOT VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Dưới đây là các file được sử dụng trên hệ phát thanh, hệ thống loa đài trên toàn quốc về phòng chống dịch Covid-19. Các đơn vị có thể sử dụng để phục vụ công tác tuyên truyền ...

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG HỒ

Địa chỉ: Số 08 Mạc Công Du - Khu Phố III - Phường Đông Hồ - Thành phố Hà Tiên - Tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 02973852132

Email: c1donghoht.kiengiang@moet.edu.vn